Objectius didàctics

Objectius didàctics

L’objectiu general que s’estableix es que l’infant ha d’aprendre a relacionar-se i comunicar-se mitjançant un llenguatge verbal i no verbal, utilitzant el llenguatge corporal i gestual. Aprenent jugant, perdent la timidesa y sobretot aprenent divertint-se.

Mitjançant aquest projecte es desenvoluparan diferents objectius generals

 1. Millorar la velocitat lectora, la entonació y la vocalització mitjançant el teatre.
 2. Promoure la convivència i cohesió de grup.
 3. Potenciar el propi autocontrol i el respecte envers els companys.
 4. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, estudi, treball individual i cooperatiu.
 5. Impulsar la creativitat de cada infant.
 6. Gaudir i respectar la creació artística.
 7. Comprendre que existeixen diferents llenguatges artístics i es poden utilitzar com a mitjà d’expressió.

Els objectius específics que es persegueixen són:

 1. Identificar les diferents parts d’una historia.
 2. Aprendre i adquirir un vocabulari específic sobre el teatre musical.
 3. Desenvolupar la memòria, l’observació, la imaginació i la creativitat dels infants.
 4. Determinar habilitats expressives com el gest, la veu i el cos.
 5. Conèixer l’obra musical que es treballarà i els valors que es transmeten.
 6. Prendre consciencia del propi cos.
 7. Aprendre a interioritzar tècniques de relaxació.
Anuncis