Preus del Casal

El preu del Casal d’Estiu de Teatre Musical és de 220 euros, per les 4 setmanes de casal

DESCOMPTES

  • Si sou germans, el preu per cadascun és de 200 euros.
  • Si fas la matricula abans del 10 de juny, el preu és de 200 euros.

Excepcionalment, en el cas que només pugueu venir del 1 al 19 de juliol, (inclosa la funció del 21), el preu és de 200 euros, 180 si feu efectiva la matrícula abans del 7 de juny

TRANFERÈNCIA BANCÀRIA

Ingressar el total de l’import al següent número de compte del Banc Sabadell:

ES36 0081 1909 0100 0103 8505

Com a concepte de l’ingrés cal posar el nom i primer cognom del nen/a

Anuncis