Formes de pagament

El pagament, tant de la matrícula com de la quota trimestral, es pot fer de tres maneres diferents:

  1. Per transferència bancària al número de compte de La Troca, indicant en el concepte el “Nom i Cognoms” de la persona que fa l’activitat i el num de trimestre (P.e. Paula Ortiz_trimestre 1)

Banc Sabadell

ES36 0081 1909 0100 0103 8505

2. Mitjançant un ingrés al compte de La Troca, des de qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell.

3. En metàl·lic, a l’equip de la Troca, els dilluns de 17.00 a 18.00 al Centre Cultural Joan Masats

Nota: l’ ingrés en finestreta comporta el pagament d’una comissió.

Terminis de pagament:

Matrícula: abans del 30 de setembre

Quotes trimestrals:

  • 1er trimestre: abans del 30 d’octubre
  • 2on trimestre: abans del 31 de gener
  • 3er trimestre: abans del 30 de abril

Consulta’ns les facilitats en el pagament de matrícula i quotes.

Anuncis