Cel obert

Mercedes Cerdeira

HORA BLAVA

L’hora blava
espera la nit.
La llum es resisteix
a marxar.
S’arrapa, s’aferra,
ho intenta…
Però l’hora blava
avança
cap a la nit.
Sense concessions.
El temps no mira enrere.
Sense concessions.
El temps no mira endavant.
És hora, minut, segon,
present.
És l’hora blava.

Manel Justícia