Classes de Cant

Aquests son els objectius de les classes particulars de Cant:

  • Gaudir de la pràctica musical individual
  • Adquirir un domini dels elements musicals i de la tècnica vocal que permetin la comprensió i la interpretació correctes d’un repertori bàsic.
  • Exercitar i controlar la respiració.
  • Tenir un bon domini de l’afinació.
  • Llegir partitures bàsiques que permetin la seva interpretació.

T’interessa inscriure-t’hi? Pots fer-ho aqui

Horari

  • Dijous: entre les 16:00 i les 20:15 (classes particulars, horari i duració a convenir)
  • Divendres: de 19:00 a 20:00

Responsables: