Coral “La Formiga”

La Coral “La Formiga”, va donar les seves primeres passes l’octubre de 2013.

Objectius generals de “La Formiga”

 • Fomentar la responsabilitat individual, el compromís, la cooperació, l’esforç i la constància a favor de la consecució del projecte col·lectiu i del creixement personal
 • Desenvolupar el treball en grup, la consciència de pertànyer a un grup, la solidaritat, la cooperació, la comunicació interna i externa, l’autoestima i la participació.
 • Fer viure l’experiència musical amb sensibilitat com a vehicle que permet comunicar-se i expressar emocions.
 • Donar les eines necessàries per tal d’adquirir els recursos necessaris per desenvolupar-se en públic amb naturalitat per tal que el concert (objectiu final dels assajos) esdevingui una experiència plena i vital, tant per als cantaires com per al públic.

Objectius per als Petits

 • Cantar cançons a l’uníson amb una emissió sana, postura corporal correcta, afinació justa, bona dicció i regularitat rítmica.
 • Memoritzar i comprendre el sentit musical i argumental del repertori treballat.
 • Utilitzar el moviment corporal (lliure o guiat) com a suport en la interpretació musical.
 • Prendre consciència de la veu pròpia com a instrument.
 • Assimilar la dinàmica d’assaig i de concert.
 • Ser conscient del treball en equip que suposa el fet de cantar en un cor

Objectius per als Mitjans

 • Cantar cançons a una i dues veus, i cànons, amb una emissió sana i neta, postura corporal correcta, afinació justa, bona dicció i regularitat rítmica. .
 • Jugar amb cànons rítmics i melòdics.
 • Prendre consciència de la importància de la higiene vocal.
 • Adquirir les nocions bàsiques de tècnica vocal que assegurin una emissió correcta de la veu.
 • Mantenir la concentració en els assaigs i concerts.
 • Ser conscient de la importància de l’aportació individual al grup.

Horari dels assajos:

 • Dilluns, de 17.00 a 18.00

Responsable:

Inscriu-te aquí