Reforç escolar

Objectius

 • Fer un acompanyament a l’escolaritat dels alumnes, treballant els continguts que no quedin assolits a l’escola.
 • Desenvolupar classes dinàmiques de suport educatiu a alumnes d’infantil, primària i secundària.
 • Aprendre a planificar la feina i a organitzar el temps i l’espai de treball.
 • Repàs de les agendes i dels deures.
 • Assolir una plena autonomia de treball per facilitar el pas a secundària.
 • Generar un espai de respecte on atendre els interessos, les capacitats i les diverses necessitats de les nenes i nens.
 • Propiciar un entorn de debat, opinió crítica i diàleg per tal de reflexionar sobre el que estem aprenent i assolir coneixement d’un mateix i control emocional.

Competències i matèries

 • Lectoescriptura
 • Matemàtiques i ciències
 • Socials, història, geografia i filosofia.
 • Llengües (català, castellà, anglès)
 • Plàstica, pintura, creativitat i art.
 • Reforç de projectes de curs, recerca d’informació, plantejament de preguntes necessàries per fer el projecte, entrevistes, fotos, imatges, noticies que es poden fer servir, etc.

T’hi apuntes?

Horaris (pots escollir fer 1, 2, 3 o 4 hores la setmana)

 • Dilluns, de 17.00 a 18.00
 • Dilluns, de 18.00 a 19.00
 • Dijous: de 17.00 a 18.00
 • Dijous, de 18.00 a 19.00

Responsable

Sara Subirats

 

Anuncis